محصولات مرتبط

39 کیلو تمام زندگینامه داستانی آزاده جانباز محمدعلی کریمی
باران تشنه خاطرات آزاده جانباز احمد شیدا
تجمع ممنوع خاطرات آزاده جانباز (محمدعلی ملتجائی فرید
افرا زندگی داستانی آزاده مرحوم سید علی اکبر مصطفوی
دوره درهای بسته اسارت ۹ (به روایت اسیر شماره ی۱۰۳۲۱؛ ابوالقاسم عبیری)
دوره درهای بسته اسارت ۸ (به روایت رستم خرمدین)
دوره درهای بسته اسارت ۷ (به روایت سعید اسدی فر)
دوره درهای بسته اسارت ۶ (به روایت اسیر شماره ی۲۹۶۱؛ علی محمداحد طجری)
دوره درهای بسته اسارت ۵ ( به روایت اسیر شماره ی ۹۸۰؛ علی علیدوست قزوینی)
دوره درهای بسته اسارت ۱۱ (به روایت اسیر شماره ی ۳۰۷۹؛ غلام عباس محمد حسنی)
دوره درهای بسته اسارت ۱۰ (به روایت اسیر شماره ی ۸۶۱؛ لطف الله صالحی)

دیگر آثار نویسنده

دوره درهای بسته اسارت ۱۰ کد کالا 17

(به روایت اسیر شماره ی ۸۶۱؛ لطف الله صالحی)

کلمات کلیدی: اسارت درهای بسته دورهای بسته لطف الله صالحی صالحی
قسمتی از کتاب

اسیر به مسافری می‌ماند که به‌زور سوارش کرده‌اند و مقصدش را هم نگفته‌اند. چون از مقصد هیچ خبر ندارد، هر قدمی که جلو می‌رود با خودش می‌گوید ممکن است مقصد اینجا باشد؛ یعنی نمی‌تواند خودش را تنظیم کند برای هیچ مکان و زمانی. وقتی پایان را نتوانی ببینی و نتوانی حدس بزنی، خیلی مقاومت می‌خواهد که بتوانی بایستی و در این حرکت، حتی دست کسانی را هم که دارند می‌افتند بگیری. اواخر اسارت، اکثر بچه‌ها این حالت را داشتند که واقعاً ساده نبود.