محصولات مرتبط

39 کیلو تمام زندگینامه داستانی آزاده جانباز محمدعلی کریمی
باران تشنه خاطرات آزاده جانباز احمد شیدا
تجمع ممنوع خاطرات آزاده جانباز (محمدعلی ملتجائی فرید
افرا زندگی داستانی آزاده مرحوم سید علی اکبر مصطفوی
دوره درهای بسته اسارت ۹ (به روایت اسیر شماره ی۱۰۳۲۱؛ ابوالقاسم عبیری)
دوره درهای بسته اسارت ۸ (به روایت رستم خرمدین)
دوره درهای بسته اسارت ۷ (به روایت سعید اسدی فر)
دوره درهای بسته اسارت ۶ (به روایت اسیر شماره ی۲۹۶۱؛ علی محمداحد طجری)
دوره درهای بسته اسارت ۵ ( به روایت اسیر شماره ی ۹۸۰؛ علی علیدوست قزوینی)
دوره درهای بسته اسارت ۱۱ (به روایت اسیر شماره ی ۳۰۷۹؛ غلام عباس محمد حسنی)
دوره درهای بسته اسارت ۱۰ (به روایت اسیر شماره ی ۸۶۱؛ لطف الله صالحی)

دیگر آثار نویسنده

دوره درهای بسته اسارت ۶ کد کالا 20

(به روایت اسیر شماره ی۲۹۶۱؛ علی محمداحد طجری)

کلمات کلیدی: اسارت دوره ی درهای بسته درهای بسته علی محمد احد طجری طجری
قسمتی از کتاب

دلم می‌خواست برای همیشه آنجا بنشینم. می‌شنیدم که بعضی‌ها به عربی به می‌گفتند: «هذا مجانین الحسین!». قتلگاه را برای ما خالی کرده بودند. چهار نفری رفتیم داخل. کف قتلگاه افتادم. همه‌مان گریه کردیم و بازهم گریه کردیم. ما را بلند کردند. گفتند باید برویم. سوار ماشینمان کردند و یکراست برگشتیم اردوگاه.