محصولات مرتبط

تور تورنتو دانشجوی شهید حادثه پرواز اوکراین، امیر حسین قربانی
فرشته ای که بال نداشت مستند داستانی از زندگی فاطمه همایون مقدم، مادر شهید ناصر عبدالی
به بدرقه ام بیا مستند داستانی از زندگی شهید ناصر عبدالی به روایت همسر شهید
کعبه بوی بهشت می دهد (زندگی نامه داستانی شهید مرجان نازقلیچی)
زیباتر از نسرین زندگی نامه داستانی شهیده رقیه رضایی لایه
روزی که شهید شدم (زندگی نامۀ داستانی جانباز شهید دکتر حسین حسن زادۀ نمین)
فهیمه (زندگی نامۀ داستانی فهیمه محبی)
عروس یمن (زندگینامه داستانی خانم فاطمه مومنی (پورحاج احمد) بانوی مهاجر مقاومت)
بی بی سلطنت (زندگینامه داستانی خانم سلطنت زرگری / روایت تلاش‌ها در وقایع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)
محمد مسیح کردستان زندگی نامه داستانی شهید محمد بروجردی
آمبولانس پنج ضلعی خاطرات داستانی حمید بوربور از امداد رسانی در کربلای ۵
همسفر آتش و برف روایت فرحناز رسولی از سعید قهاری سعید

دیگر آثار نویسنده

فرشته ای که بال نداشت کد کالا 218

مستند داستانی از زندگی فاطمه همایون مقدم، مادر شهید ناصر عبدالی

کلمات کلیدی: شهید ناصر عبدالی فاطمه همایون مقدم نماینده مجلس مادر شهید روایت فتح انتشارات روایت فتح شیرین زارع پور
قسمتی از کتاب

گل سرخی که با نگاهش توی خرازی جا گذاشته بود هی رنگ میگرفت و رنگ می‌باخت. دختر آمده بود قرقره بخرد که کرمعلی با دقت نگاهش کرد. با این نگاه 
دقیق، هم خودش خجالت کشید هم دختر. سرش را پایین انداخت. دوباره که 
سرش را بلند کرد، پرسید: «چه رنگی باشه؟» دختر جواب داد: «سبز»
بـا شـنیدن کلمـه سـبز، کرمعلـی بـاب حـرف زدن را گشـود و پرسـید: «رنـگ چشماتون؟» نگاه دختر از خجالت پشت پلکهایش پنهان شد. سؤال کرمعلی هم بی جواب ماند. حالا دیگر او مانده بود و وسعت سـبزنگاه دختری که دلش 
را برده بود. دلش را برده و دسـت و پای او را لرزانده.