محصولات مرتبط

از بوانات تا اوپسالا خاطرات بسیجی جانباز غلام دلشاد
تو یک ژنرالی مستند روایی از زندگی جانباز داوود عامری
پله‌ها تمام نمی‌شدند زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم مهدی نعمایی عالی
داوت زندگینامه داستانی جانباز رمضانعلی خردمند
حنانه زندگی داستانی حنانه
خردل خر است مجموعه داستانک‌های تلخ و شیرین از «جنگ و صلح»
عقربه‌‎های جامانده زندگینامه داستانی شهید احمدفرگاه
ایستاده‌ام خاطرات هادی صدقی
تور تورنتو دانشجوی شهید حادثه پرواز اوکراین، امیر حسین قربانی
فرشته ای که بال نداشت مستند داستانی از زندگی فاطمه همایون مقدم، مادر شهید ناصر عبدالی
به بدرقه ام بیا مستند داستانی از زندگی شهید ناصر عبدالی به روایت همسر شهید
کعبه بوی بهشت می دهد (زندگی نامه داستانی شهید مرجان نازقلیچی)

دیگر آثار نویسنده

فرشته ای که بال نداشت کد کالا 218

مستند داستانی از زندگی فاطمه همایون مقدم، مادر شهید ناصر عبدالی

کلمات کلیدی: شهید ناصر عبدالی فاطمه همایون مقدم نماینده مجلس مادر شهید روایت فتح انتشارات روایت فتح شیرین زارع پور
قسمتی از کتاب

گل سرخی که با نگاهش توی خرازی جا گذاشته بود هی رنگ میگرفت و رنگ می‌باخت. دختر آمده بود قرقره بخرد که کرمعلی با دقت نگاهش کرد. با این نگاه 
دقیق، هم خودش خجالت کشید هم دختر. سرش را پایین انداخت. دوباره که 
سرش را بلند کرد، پرسید: «چه رنگی باشه؟» دختر جواب داد: «سبز»
بـا شـنیدن کلمـه سـبز، کرمعلـی بـاب حـرف زدن را گشـود و پرسـید: «رنـگ چشماتون؟» نگاه دختر از خجالت پشت پلکهایش پنهان شد. سؤال کرمعلی هم بی جواب ماند. حالا دیگر او مانده بود و وسعت سـبزنگاه دختری که دلش 
را برده بود. دلش را برده و دسـت و پای او را لرزانده.