فروشگاه اینترنتی روایت فتح

محصولات مرتبط

قاسم حاج قاسم زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم وحید زمانی‌نیا
حکایت زخم ها روایت زخم‌های چهار جانباز مدافع حرم؛ لبنانی، افغانستانی، پاکستانی و ایرانی
معجزه رتیان زندگینامه داستانی جانباز مدافع حرم عباس دهقانی
عباس توام بانو زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم عباسعلی علیزاده
بهار آخرین فصل (مستند روایی زندگی شهید مدافع حرم اسدالله ابراهیمی)
اسم تو مصطفاست (شهید مصطفی صدر زاده)
کمی بیشتر بمان (زندگینامۀ داستانی شهید مدافع حرم اکبر شهریاری)
گردان به تو می‌نازد (زندگینامۀ داستانی شهید مدافع حرم، قدیر سرلک)
دوستت دارم به یک شرط (زندگینامۀ شهید مدافع حرم، پژمان توفیقی (به روایت طاهره خوبکار همسر شهید)
با تو می‌مانم زندگی داستانی شهید مدافع حرم هادی باغبانی
جای من اینجاست مستند روایی از زندگی شهید حاج سید حمید تقوی فر
تو جای همه آرزوهایم زندگی نامه داستانی شهید لشکر فاطمیون نعمت اله نجفی

دیگر آثار نویسنده

حکایت زخم ها کد کالا 219

روایت زخم‌های چهار جانباز مدافع حرم؛ لبنانی، افغانستانی، پاکستانی و ایرانی

نویسنده:
دسته بندی:
کلمات کلیدی: مدافعان حرم جانباز مدافع حرم حاج قاسم سلیمانی افغانستان ایران لبنان پاکستان کتاب خوب الهه آخرتی
قسمتی از کتاب

 سـرم به طرز عجیبی سـبک بود و زبانـم از تشـنگی سـنگین. فارغ از هـر فکر و خیالی، در تمنای چند قطـره آب بودم تا با آن کویر زبان باران ندیده‌ام را کمی ترَ کنـم. بـدم
 نمی‌آمد دلیل تشـنگی‌ام را بـه یاد بیـاورم، امـا ذهنم بـه کاغذی سفید و خالی می‌مانسـت که به جز احساس تشـنگی، مفهوم معنادار
از آن اسـتخراج نمی شـد. به زحمـت چشـمانم را باز کـردم. نور سـفیدی که به
رسـم سوسـو زدن سـتاره‌های کویـر واضح و تـار می‌شـد، چشـمم را زد. محیط
اطـراف بـرای درک وضعیـت و مکانـی کـه انـگار در آن معلـق بـودم، کمکـی نمی‌کـرد. همه جا یکدسـت سـفید بـود.