فروشگاه اینترنتی روایت فتح

فیلتر ها

image

نیمه پنهان ماه ۳۴ (حسین انصاری به روایت همسر)

7,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

نیمه پنهان ماه ۳۳ (شهید شعبانعلی عفیفه به روایت همسر)

7,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

شهید حسین املاکی در شب عاشورای حسینی ۱۳۴۰ در روستای کولاک محله از توابع شهرستان لنگرود دیده به جهان

6,700 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

حسین که نبود، همه چیز زندگی با خودم بود. چه مریض می شد، خودم مریض می شدم، لازم می شد برای خانه چیزی

4,300 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

سردار سرتیپ پاسدار نور علی شوشتری در سال ۱۳۲۷ در روستای سر ولایت شهرستان نیشابور به دنیا آمد.

16,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

حمید مدت ها مسئول امور فرهنگی سپاه بوده. در کنارش هر کاری که از دستش بر می آمده، برای این مردم انجام

7,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

چند سطل شربت درست کردیم و به آن هایی که از ناحیه شکم مجروح نشده بودند، دادیم. بعد به اتاقی که من مسئ

21,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

توی جیبم یک دفترچه تلفن داشتم. که پر از شماره تلفن بود. اگر دست اینها می افتاد، کلی آدم گرفتار می شد

33,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

زندگی شهید رستگار و همسرش، بیش از سه سال دوام نداشت اما آن ها دوران پر فراز و نشیبی را در این مدت سپ

22,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

«آبنیکی به روایت همسر شهید» به قلم مهدیه داوودی تالیف شده و شرحی است کوتاه از نزدگی شهید محمد آبنیکی

3,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

نیمه پنهان ماه ۲۴ (شفیعی به روایت همسر شهید)

13,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
1 2