محصولات مرتبط

اینک شوکران 1 منوچهر مدق به روایت فرشته ملکی همسر شهید
کتاب رادیویی اینک شوکران روایت عاشقانه زندگی شهدای جانباز از زبان همسرانشان
مجموعه شش جلدی اینک شوکران +کتاب رادیویی روایت عاشقانه زندگی شهدای جانباز از زبان همسرانشان
اینک شوکران ۶ حسین شایسته فر به روایت همسر شهید
اینک شوکران ۵ سعید جان بزرگی به روایت همسر شهید
اینک شوکران ۴ محمدعلی رنجبر به روایت همسر شهید
اینک شوکران ۳ ایوب بلندی به روایت همسر شهید
اینک شوکران ۲ مصطفی طالبی به روایت همسر شهید
قطع :جیبی
سال چاپ :1398
شابک :۹۷۸۶۰۰۳۳۰۲۱۸۱
وضعیت :انتشار یافته

دیگر آثار نویسنده

کتاب رادیویی اینک شوکران کد کالا 52

روایت عاشقانه زندگی شهدای جانباز از زبان همسرانشان

کلمات کلیدی: مژده لواسانی حامد جواد زاده کتاب رادیویی اینک شوکران
قسمتی از کتاب

کتاب رادیویی فقط خواندن کتاب توسط یک صدای خوب یا متوسط نیست. کتاب رادیویی جان کتاب است عصاره کتاب است.