دیگر آثار نویسنده

زندگی آیت الله العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی کد کالا 224

زندگینامه

کلمات کلیدی: آیت الله بروجردی زندگی روایت فتح انتشارات روایت فتح آزاده جهان احمدی
قسمتی از کتاب

به اندرونی منزل که رسید خدیجه را صدا زد. با چشمان درشتش دنبال زنش می‌گشت. خدیجه با شنیدن صدای همسر در حالی که چارقدش را مرتب می‌کرد در آینه خودش را برانداز کرد و وقتی مطمئن شد اثری از گریه در چهره و چشمان مشکی‌اش نیست با انگشت انگشتری ابروهایش را مرتب کرد و در حالی که دامن لباسش را صاف می‌کرد رفت روی ایوان.

-سلام آقا! خوش آمدید.

پله‌ها را پایین رفت و پاکت‌ها را از همسرش گرفت. سیدحسین دقیق، اما با لبخند و محبت به چهره خدیجه نگاه کرد و گفت: 

-حاج بی بی! چای تازه دم دارید؟

- بله آقا! همیشه برای شما همه چیز مهیاست.

سیدحسین در حالی که پیشانی همسرش را می‌بوسید به او گفت چای و گز و پولکی را بیاورد که خبر خوش برایش آورده است.