دیگر آثار نویسنده

زندگی آیت الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی کد کالا 223

زندگینامه

کلمات کلیدی: امام خمینی روح الله موسوی الخمینی زندگی حورا نژاد صداقت روایت فتح انتشارات روایت فتح
قسمتی از کتاب

در کتاب دیگری از "مجموعه زندگی" این بار منش عالمانه را در روایتی داستانی، مستند و واقعی از زندگی امام خمینی بخوانید.