محصولات مرتبط

زندگی شاهانه در شهر زمردی داخل منطقه سبز بغداد
حزب الله .
تفنگ و شاخه زیتون ریشه‌های خشونت در خاورمیانه
به نام تروریسم مجموعه مقالات در رابطه با اقدامات غیر قانونی امریکا در جنگ با تروریسم با محوریت اعمال شکنجه
امریکا در لابرنیت کارنامه‌ی دولت آمریکا در روند صلح خاورمیانه
حزب الله حقایق و ابعاد حزب الله پدیده‌ای لبنانی و منطقه‌ای
واکاوی خیزشهای اسلامی واکاوی خیزشهای اسلامی
فلسطین همیشه در اشغال (فلسطین از درون وبیرون)
علیه تروریسم علیه تروریسم

دیگر آثار نویسنده

امریکا در لابرنیت کد کالا 234

کارنامه‌ی دولت آمریکا در روند صلح خاورمیانه

کلمات کلیدی: امریکا لابرنیت صلحخاورمیانه کارنامه دولت انتشارات روایت فتح
قسمتی از کتاب

«روند صلح» اعراب و اسرائیل با جنگ شش روزه‌ی 1967 کلید خورد. تا آن زمان جنگ بین اعراب و اسرائیل تقریبا معضلی لاینحل بود که نه در مسیر حل و فصل پیش می‌رفت و نه در قالب جنگ ادامه می‌یافت. از اوایل دهه ‌ی نود، واشنگتن سعی کرد در نقش یک میانجی صلح ظاهر شود تا بتواند منافع استراتژیک خود را در خاورمیانه تضمین کند.

ویلیام کوآنت در کتاب حاضر می‌کوشد نقش و اقدامات دو رئیس جمهور آمریکا در دهه‌ی نود، بیل کلینتون و جورج بوش پسر و مشاوران ارشدشان را در تدوین سیاست خارجی آمریکا و روند صلح بررسی کند.