فروشگاه اینترنتی روایت فتح

فیلتر ها

image

شیرودی می گفت: - حمید آن قدر مهارت دارد که در حالت انحنای هلی کوپتر هم، هدف را با تیر بزند.

13,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

روبه روی عکسش می‌ایستم. انگار زمان هم بمن می‌ایستد. هیچ نمی‌فهمم گذر ساعت‌ها و ساعت‌ها را.

15,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

هواپیمای جنگی با هواپیمای مسافربری فرق دارد. هواپیمای مسافربری قشنگ است.

12,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

از پشت سر حسابی نگاهش کرد. گوشی گذاشته بود. با برج مراقبت حرف می زد. خوشش می آمد وقتی کار می کرد نگا

13,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

کتاب دوم از مجموعه آسمان به خاطرات شهید تیمسار سرلشگر خلبان جواد فکوری که فرمانده نیروی هوایی و وزیر

11,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

مجموعه کتاب های «آسمان» که بر اساس مصاحبه با همسران شهدای نیروی هوایی نوشته شده و شامل خاطراتی زیبا

10,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی