فرم سوژه

(برای همکاری با انتشارات روایت فتح لطفا فرم ذیل را تکمیل فرمایید)

 

 
1 Start 2 بررسی نهایی 3 کامل

 

برای مثال : 09123456789

 

(معرفی کلی سرفصل‌ها)
(توضیح تکمیلی دربارۀ محتوای موضوع و پیشنهاد اعم از روند و اتفاقات ریز که قابلیت موضوع و پیشنهاد را معرفی می کنند)
(منابع مکتوب، افراد و اشخاص، مقالات، فیلم، مستند و ...)
(اعم از سوابق کاری، نویسندگی، ترجمه و ...)

 

(کتاب سوژه برای راکد نماندن سوژه‌ها در انتشارات و همچنین استفاده از ظرفیت های دیگر مانند مستند، فیلم سینمایی و سریال و... طراحی شده است و عملاً نوعی بازاریابی و همکاری با دیگر موسسات، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی است. تمام این فرایند با رعایت حقوق معنوی ارسال کننده سوژه انجام خواهد شد. و هر موسسه و نهادی که تصمیم به استفاده از آن را داشته باشند باید مراحل قانونی آن را رعایت نمایند)

 

در صورتی که اسنادی برای بررسی در مورد موضوع و پیشنهاد ارسالی دارید، ارسال فرمائید. (فایل هایی اعم از متن کتاب، صوت یا پیاده نوار تحقیقات، عکس و مستندات تصویری و ...)
حداکثر اندازه فایل: 64 MB
انواع مجاز: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx avi mov mp3 ogg wav rar zip