عکس

اعلام نتیجه مسابقه راوی روایت فتح

اعلام برندگان مسابقه #راوی_روایت_فتح

پس از چند روز داوری نفس‌گیر، برندگان مشخص شدند.