نوبت چاپ:
1
سال چاپ:
1400
تعداد صفحات:
240
قطع:
وزن:
170گرم
شابک:
9786003305472
وضعیت:
انتشار یافته

عروس یمن (زندگینامه داستانی خانم فاطمه مومنی (پورحاج احمد) بانوی مهاجر مقاومت)

53,000 تومان
%
نویسنده:

ِتلاش پیش رو حکایـت مردمانی اسـت که در رنجها و سـختیهای این مسـیر سهیم‌اند و با عقلهای بیدارشده‌شان دوش به دوش هم‌مسلکان ِ خویش، قدم در این راه پُرپیچ‌وخم اما روشـن گذاشـته‌اند. داسـتان مردمی که پیامبرندیده دچار و عاشـق این مرام شـده‌اند و با تلنگر بیداری اسلامی پرچـم حق‌طلبی را برافراشـته‌اند.
مردمی از سـرزمین خوشـبوی یمـن که با دسـتهای خالی و خنجرهـای آخته حرفشـان را به کرسـی نشـانده‌اند و تـا پیروزی نهایی‌شـان یک قدم باقی مانده؛ قدمی که امید دارند آنها را به خیمه سـبز امام عصرعج برساند.

نظر شما چیست؟