نوبت چاپ:
1
سال چاپ:
1396
تعداد صفحات:
112
قطع:
وزن:
110گرم
شابک:
97896003300699
وضعیت:
انتشار یافته

نیمه پنهان ماه 29 (قاضی میر سعید به روایت همسر شهید)

7,000 تومان
6,300 تومان
%10

حمید مدت ها مسئول امور فرهنگی سپاه بوده. در کنارش هر کاری که از دستش بر می آمده، برای این مردم انجام می داده. مردمی که زندگی سخت داشتند و هیچ وقت ازمسئولان وقت محبتی ندیده بودند. حمید هم سفره شان می شود. پای درد دل هایشان می نشیند. به حرف هایشان گوش می دهد. و هر کاری که می توانسته یا از دستش بر می آمده، برایشان انجام می دهد. سعی می کند مثل خودشان زندگی کند. با این که به خاطر مسئولیتی که داشته، می توانسته از امکانات آن جا هم استفاده کند، این کار را نمی کند. نمی خواهد فکر کنند او هم آمده چیزی ببرد و برود. بعد هم که با حکم حاج همت جانشین فرمانده سپاه می شود و کارهای بیشتری آن جا انجام می دهد.

نظر شما چیست؟